Reģistrācija

Ģimenes nūjošanas festivāla “Vēju maršs 2019” dalībnieku reģistrācija

Esmu iepazinies/usies ar "Vēju marša" nolikumu

Apstiprinu sava veselības stāvokļa piemērotību sacensībām